Oppsigelse

Dersom du ønsker å si opp ditt leieforhold hos Herøya Hybelhotell må du levere inn nøkkel i boks merket «Key drop» på innsiden av hoveddør. Vi takker for tiden du har vært hos oss!

Oppsigelsestiden avhenger av hva slags leieavtale du har inngått.

Ved ukesleie er oppsigelsestiden satt til påbegynt uke
(Eksempel: Dersom du leverer nøklene på en onsdag, vil du fortsatt måtte betale frem til og med søndag).

Leie påløper helt til nøkkel er tilbakelevert i boks merket "Key drop"!